Hou me op de hoogte

Bouwplan in Boekend

Boekend biedt een grote diversiteit aan woningen. Van oudsher kent de kern een dorpse bebouwing met veel ruimte voor groen. Naast de oorspronkelijke wegenstructuur loopt er vanaf 1626 een nooit afgeronde kanalenstructuur van Schelde via Maas naar Rijn, genaamd Noordervaart. Project "de Vaert"ontleent hieraan zijn naam.

Aan de rand van de Boekend tussen de Bosweg en de Noordervaartweg heeft Projon een gefaseerd plan ontwikkeld.

Het bouwplan ligt gedeeltelijk in het buitengebied. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Als compensatie voor het bouwen in het buitengebied wordt in overleg met de gemeente Venlo de varkensstal, gelegen aan de Kamperdwarsweg gesloopt.

Het bouwplan wordt in enkele fases uitgevoerd. 

In fase 1 zijn 13 woningen gerealiseerd, nu worden er in fase 2 16 woningen ontwikkeld:

  • vrijstaande woningen;
  • twee-onder-één-kap woningen;
  • levensloop bestendige woningen.

Door een zeer gevarieerde architectuur en ten opzichte van elkaar verspringende gevels wordt een levendig straatbeeld geschapen. De ontwikkeling van het plan zorgt voor een natuurlijke doorstroming. Het aangename, dorpse woon- en leefklimaat wordt hiermee naar de toekomst veilig gesteld. Meer gedetailleerde informatie over de woningen vindt u bij woningtypes.